ДРУГОТО ИЗКУСТВО НА СОФИЯ – презентация

 

Сдружение „ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ“
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“

канят на

ДРУГОТО ИЗКУСТВО НА СОФИЯ 

презентация на архивни видеоматериали от алтернативния художествен живот на София през 80-те и 90-те години на ХХ век.

8 ноември 2016 г., 18:30
Център за култура и дебат „Червената къща“, ул. „Любен Каравелов“ 15

Куратор: Орлин Дворянов

Презентацията „Другото изкуство на София“, е второто събитие от едноименния проект на „Изкуство в действие“, който представя дигитализирани архивни артефакти и документации от алтернативния художествен живот на София от края на ХХ век. В презентацията са представени части от филми на групата КУКУВ ДЕН, заснети в края на 80-те години; видеоматериали от художествени акции, пърформанси и концептуални изложби. Орлин Дворянов говори за проекта и дискутира с публиката относно характеристиката на времето и спецификата на тази отминала художествена сцена.

Plakat_proba 1 copy-2

 

Проектът „Другото изкуство на София“ включва поредица от събития, в които се представят артефакти от алтернативния художествен живот на София от 80-те и 90-те години на ХХ век. Значителна документация за ставалото тогава се пази в архива на сдружение „Изкуство в действие“, което обединява голяма част от активните по това време художници. Дигитализацията на този архив, реализирането на поредица от публични изяви и създаването на достъпна онлайн база данни с визуални документи предоставя възможност за запознаване „отвътре“ с текущите по онова време културни процеси. По този начин екипът на проекта опитва да популяризира едни от първите в България художествени акции, пърформанси, хепънинги и концептуални изложби, които по обясними причини, са се случвали встрани от официалния художествен живот. Документацията от тях ще се превърне в общодостъпна база данни, в глобалната мрежа.

„Другото изкуство на София“ се изпълнява от сдружение „Изкуство в действие“ в партньорство с Център за неформално образование и културна дейност АЛОС и е съфинансиран по програма „Култура“ на Столична община за 2016 г.

 

Повече за събитието ТУК ,
и на станицата на „Червената къща“

Връзки:
https://fakti.bg/kultura-art/209070-drugoto-izkustvo-na-sofia
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=24536&sid=6
http://www.cross.bg/sofiya-izkystvo-godini-1525014.html#.WCrXHbJ97Dc