Вижте ГАЛЕРИЯ СНИМКИ от 1994 г.     go icon 2

 

„Неконвенционалното… I семестър“, проект /София/
„Космогония“, международен младежки обмен /Ловеч/
„Следи по брега“, международен обмен, О. Дворянов и съорганизатор Ния Пушкарова /Арапя/
„Структури върху пясък“, международен младежки обмен /Варна/