“Огнивото”, пърформънс, ръководител О. Дворянов, съорганизатори и асистенти: Ния Пушкарова и Ирен Митова /София/
“6+6”, изложба /София/
“Послания от морския бряг”, международен младежки обмен /Варна/
“Съществуваха два обекта…” , международен младежки обмен /Берлин/

“Изкуство в действие” е съучредител на международната организация за младежки обмени “Ost West Forum” със седaлище в Берлин.