1990-1992

“Мост – 92.”, изложба /УКИ, София, 1992 г./
“Затворени пространства”, изложба /галерия “Леседра”, София, 1992 г./
“Мотото”, изложба /галерия “Леседра”, София, 1991 г./
“Непознати култури”, изложба /Питсбърг, САЩ, 1991 г./
“Светлинен кладенец”, пърформънс /зала “България”, София, 1991 г./
“Като по книга”, театрална постановка по И. Кулеков, худ. О. Дворянов, Д. Пейчев, В. Занков /София, 1991 г./

“1 ааа”, хепънинг /София, 1991 г./
“Сътворение”, хепънинг /София, 1991 г./
“Събиране частите на мечката”, акция /Берлин, 1990 г./
“Територия “Н”, изложба /галерия “СИД”, София, 1991 г./
“Галванизация”, изложба /галерия “Шипка” 6, София, 1991 г./
“Обекти от бъдещи изложби”, акция /Столична библиотека, София, 1991 г./
“Откриване”, изложба /галерия “СИД”, София, 1990 г./