Вижте ГАЛЕРИЯ СНИМКИ от 2000 г.     go icon 2

 

„10 години „ааа“, пърформънс /НДК, София/

„2ааа“, проект /1999 – 2000 – 2001/:
–– „2ааа“ (Две хиляди а) е широкомащабен проект реализиран в периода 1999 – 2001 г. от групата „Y поколение“. Членовете на групата използват своя уникален шанс да живеят в граничната точка между две хилядолетия и да направят своите първи професионални стъпки в самото начало на новото хилядолетие.
––- Основни участници: Антонина Недялкова, Веселина Хараланова, Добрин Атанасов, Ефросина Пенева, Иван Русев, Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Майа Антова, Росен Николов, Стела Инчовска.
––- Гости: Веселин Митев, Венелин Шурелов, Даниел Ников, Диана Бонева, Ирина Василева, Лиляна Дворянова, Любен Кулелиев, Светослав Станчев, Севда Троева.
––- През 2000 г. са реализирани следните изяви:
„Трети март“, акция – интернет /финал на акцията – паметникът пред НДК, София/
„Точното място“, акция /финал на акцията – галерия на СБХ „Шипка“ 6, София/
„Собствено звучене“, изложба и акция /читалище „ФАР“, Бургас/
Текуща дискусия за съвременното изкуство 1 /София/