Вижте ГАЛЕРИЯ СНИМКИ от 2001 г.     go icon 2

 

“Art in Action”, изложба /галерия “Арсенал”, Познан, Полша/:
——Изложбата представя основно младите автори от “Изкуство в действие”, изявяващи се в областта на инсталацията и пърформънса. Освен работите на участниците, в рамките на изложбата са включени презентация на центъра за медийни изкуства “Interspace”, както и представяне на видеоарт творби на други автори, работещи със сдружението. Също така на живо са представени пърформънсите: Трасформация” и “Скокът”. Целта е да се покаже младото българско изкуство във възможно най-широк план.
——Участници: Добрин Атанасов, Калин Плугчиев, Лиляна Дворянова, Майа Антова, Мая Жалова, Орлин Дворянов.

“Море без вода”, международен младежки обмен /Готсдорф, Германия/
“В края на краищата”, изложба /център за съвременно изкуство “АТА”, София/

“2ааа”, проект /1999 – 2000 – 2001/:
—— “2ааа” (Две хиляди а) е широкомащабен проект реализиран в периода 1999 – 2001 г. от групата “Y поколение”. Членовете на групата използват своя уникален шанс да живеят в граничната точка между две хилядолетия и да направят своите първи професионални стъпки в самото начало на новото хилядолетие.
——- Основни участници: Антонина Недялкова, Веселина Хараланова, Добрин Атанасов, Ефросина Пенева, Иван Русев, Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Майа Антова, Росен Николов, Стела Инчовска.
——- Гости: Веселин Митев, Венелин Шурелов, Даниел Ников, Диана Бонева, Ирина Василева, Лиляна Дворянова, Любен Кулелиев, Светослав Станчев, Севда Троева.
——- През 2001 г. са реализирани следните изяви:
Текуща дискусия за съвременното изкуство 2 /София/
“Дарение”, изложба и акция /галерия “XXL”, София/
“Ние не желаем”, акция /галерия на СБХ “Шипка” 6, София/
“Коридорът – гледна точка”, изложба /американски университет в България, Благоевград/
“1/3”, изложба /СГХГ, София/