Вижте ГАЛЕРИЯ СНИМКИ от 2002 г.     go icon 2

 

“Надолу по реката”, пърформънс по текст на Иван Станев. В рамките на студентски фестивал на театъра на абсурда “EUGEN IONESCU” /Букурещ, Румъния/
“Колхас Терор”, международен младежки обмен /Шнадиц, Германия/
“Визуално мечтаещи”, международен младежки обмен /Требнитц, Германия/

“Такъв какъвто съм”, проект /България/
—— Проектът включва поредица от изяви на автори от сдружение “Изкуство в действие”, студенти от ФНПП (Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика) към СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност “Педагогика на Изкуството”, както и участници от различни градове на страната. Проявите представят творби в областта на фотографията, видеоарта, пърформънса и инсталационните форми.
—— Основните участници в проекта са: Любен Кулелиев, Цветанка Христова, Десислава Георгиева, Калина Калинкова, Георги и Иван Ямалиеви, Добрин Атанасов, Калин Плугчиев, Николай Делчев, Орлин Дворянов, Николай Петков
—— Изкуствовед: Мая Павлова
—— Проектът включва:
“Моето тяло”, изложба /ХГ “Илия Бешков”, Плевен/
“Байпас”, изложба и акция /ХГ “Владимир Димитров – Майстора”, Кюстендил/
“Пътуване в съзнанието”, акция. Представяне на класически и авторски пърформънси /Младежи дом, Благоевград/
“Реалност и фантазия”, изложба /галерия “Искра”, Казанлък/