Вижте ГАЛЕРИЯ СНИМКИ от 2002 г.     go icon 2

 

„Надолу по реката“, пърформънс по текст на Иван Станев. В рамките на студентски фестивал на театъра на абсурда „EUGEN IONESCU“ /Букурещ, Румъния/
„Колхас Терор“, международен младежки обмен /Шнадиц, Германия/
„Визуално мечтаещи“, международен младежки обмен /Требнитц, Германия/

„Такъв какъвто съм“, проект /България/
–– Проектът включва поредица от изяви на автори от сдружение „Изкуство в действие“, студенти от ФНПП (Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика) към СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Педагогика на Изкуството“, както и участници от различни градове на страната. Проявите представят творби в областта на фотографията, видеоарта, пърформънса и инсталационните форми.
–– Основните участници в проекта са: Любен Кулелиев, Цветанка Христова, Десислава Георгиева, Калина Калинкова, Георги и Иван Ямалиеви, Добрин Атанасов, Калин Плугчиев, Николай Делчев, Орлин Дворянов, Николай Петков
–– Изкуствовед: Мая Павлова
–– Проектът включва:
„Моето тяло“, изложба /ХГ „Илия Бешков“, Плевен/
„Байпас“, изложба и акция /ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, Кюстендил/
„Пътуване в съзнанието“, акция. Представяне на класически и авторски пърформънси /Младежи дом, Благоевград/
„Реалност и фантазия“, изложба /галерия „Искра“, Казанлък/