Вижте ГАЛЕРИЯ СНИМКИ от 2004 г.     go icon 2

 

Национален студентски театрален фестивал /Букурещ, Румъния/
“Убиецът е винаги градинарят”, международен младежки обмен /Готсдорф, Германия/
“Игри на слънцето”, международен младежки обмен /Курорт Нептун, Румъния/
“Фантазията – свят без граници”, международен младежки обмен, съвместно с Фондация “Присъствие”/Ждар над Сазавоу, Чехия/
“Маркише Европа”, доброволчески проект, изпращане на доброволец по партньорско споразумение с “Offener Kunst Verein e.V.”, Потсдам, Германия /Потсдам, Германия/
“Артвръзки”, международен младежки артфорум /Кюстендил/
“Биографии на тялото”, изложба /СГХГ, София/
“Фотографията – варианти за използване”, Изложба в рамките на международния младежки фестивал “ЕВРОАРТ 2004”, Благоевград; съвместен проект със СУ “Св. Климент Охридски” /Благоевград /
“12 миксирани пърформънса”, пърформънс в Международен студентски фестивал Букурещ /Румъния/
Пърформънс по музика на проф. Й Колев /СБК, София/