03.04.2023

АРХИВНО

03.04.2023

ТЕЛЕСНО-ОБРАЗНО

18.05.2022

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ

10.05.2022

„ОСТРОВИ“ – визуална книга

09.05.2022

Авторски лендарт инсталации – МЕЖДУ ПЯСЪК И ПЯНА 2021

09.05.2022

участие в проект „познатата НЕПОЗНАТА“ 2021

03.05.2022

Авторски лендарт инсталации – КЕВИС 2021

13.05.2022

Николай Иванов ОМ

13.05.2022

NORTH – EAST PROJECT

13.05.2022

МИСТИЧЕН ИЗВОР

13.05.2022

Songs Poetry Films§Pandemic

11.05.2022

8 МЕСЕЦА