10.05.2022

ОРНАМЕНТИ

09.05.2022

СВЕТЛИНА В МРАКА

05.10.2019

Полето на желанията

03.12.2018

Хроника на дните

11.09.2021

Скок във времето

12.09.2021

Социална трагедия – закономерност или предопределеност

12.09.2021

Next – Next – Next

12.09.2021

Хванати на въдицата

11.09.2021

За клетките, книгите и пътищата

11.09.2021

Инсталации

11.09.2021

Невротичен сън

11.09.2021

Актуална визуалност