06.04.2023

граничНО – АРХИВНО

03.04.2023

ТЕЛЕСНО-ОБРАЗНО

01.12.2019

Казвам и премълчавам II

26.04.2019

Казвам и премълчавам

11.05.2022

8 МЕСЕЦА

11.05.2019

Категория 69

12.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА 2

12.09.2021

Паралел между личното и различното

12.09.2021

Светлина! Повече светлина!

12.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА – 3. Криза на апокалипсиса

12.09.2021

Авторски пърформънси

12.09.2021

Отстранена виталност