ГраничНО – има граница, НО нещо става, променя се, границата се руши или пък се измества. ГраничНОто винаги се намира между две неща, винаги е на ръба. Границата ограничава, слага край, НО и начало.