„граничНОто поле на мениджмънта във визуалните изкуства“

резидентска програма
(село Oчин дол)

Интердисциплинарен обмен на специалисти от различни поприща на културната среда по теми, свързани с популяризирането и менажирането на художественотворчески изяви и продукти в широката културна среда на страната.

В рамките на резиденцията се предвиждат 5 лекционни и дискусионни блокове, свързани с въпроси касаещи артмениджмънта, популяризирането и менажирането на изложби и художественотворчески изяви в културното пространство. Тези модули ще се проведат в 5 отделни виртуални срещи и ще бъдат достъпни за всички, които желаят да се включат онлайн. Ще се представят различни гледни точки от изявени специалисти в сферата на артмениджмънта – Надежда Джакова, Маргарита Доровска, Мартина Стефанова, Емилия Константинова и Галин Попов. В края на всяка среща се предвижда кратък дебат, в който лекторите ще отговарят на зададени от участници и публика въпроси. Резиденцията ще има и присъствена форма, която ще се проведе в село Очин дол и ще бъде достъпна за членовете на сдружение „Изкуство в  действие“. 

Резултатите от програмата ще бъдат обработени и публикувани за широката публика на сайта на сдружението в специално разработено за случая пространство.

Къде, кога и как?

Към кого е насочена програмата?

Хора, които демонстрират интерес към артмениджмънта и различни стратегии при менажирането на артистични събития – основно в сферата на съвременните форми на визуалните изкуства.

Кога ще се проведе резидентската програма?

4 – 9 февруари 2023 г.

Как може да се включите (онлайн) в резидентската програма?

Изпратете имейл на artinaction.bg@gmail.com или на art_in_action@mail.bg. В отговор ще получите линкове за включване в онлайн сесиите (в платформата ZOOM).

Къде ще се проведе резидентската програма?

Онлайн и присъствено в Младежки Еко център „Очин дол“, село Очин дол

 

 

Лектори:

Надежда Джакова

арт мениджър, консултант по съвременно изкуство, завеждащ филиал Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (София).

Маргарита Доровска

арт мениджър, културолог и куратор на съвременно изкуство, директор на Музея на хумора и сатирата (Габрово).

 

 

Мартина Стефанова

незавизим продуцент, културен мениджър, куратор и критик, изпълнителен директор на фондация „ДОМА арт“. Съосновател, продуцент и организатор на проекта за арт квартал на София „КвАРТал“
Емилия Константинова

арт мениджър, преподавател по културни индустрии,  предприемачество и артмениджмънт в АМТИИ (Пловдив)
Галин
Попов

културен мениджър и съосновател на пространството за култура и изкуство „ТАМ“ (Велико Търново)

Очаквайте и други събития от проект "граничНО":

Отворена лекция със студенти от катедра „Визуални изкуства“, ФНОИ на СУ (март, 2023)

Видео прожекция и експериментален музикален пърформанс „архивНО“  (април 2023)

Място – Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство; 

Събитието има интердисциплинарен характер и цели популяризиране на архивна информация за артистичната дейност на „Изкуство в действие“ сред широката публика. По време на прожекцията ще се осъществи експериментален музикален пърформанс на Л. Дворянова и Д. Видински.

Pop-up изложба “33+33” (юни-юли 2023)

Място – галерия „Етюд“, София

Фотографска изложба, популяризираща дейността на сдружението от неговото създаване до днес. 33 истории зад 33 фотографии. Посетителите на изложбата ще имат възможността да разгледат фотографии от 33-годишната история на сдружението, а съпровождащите ги QR-кодове ще препращат към лични истории зад тези фотографии. Планира се изложбата да провокира широката общественост към включване в събитието, за което няма да бъдат обявени предварително детайли и което ще се случи само за три часа в столичната галерия „Етюд“.

Кураторска изложба “граничНО” (октомври-декември 2023)

Място – галерия „Христо Цокев“, Габрово

Изложбата ще бъде интердисциплинарна и ще включва по-широк кръг от автори, партньори на „Изкуство в действие“ работещи в различни сфери на изкуствата.

ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ

е сдружение на автори, работещи в различни сфери на съвременното изкуство и артпедагогиката. Дейността му се състои в организирането на изложби, симпозиуми, уъркшопи, културни обмени и участието му в такива на други организации. Приоритет в програмата му имат творческите изяви с експериментален характер.

Резидентската програма се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд Kултура.