Издания

Публикации, свързани с различни дейности на сдружение „Изкуство в действие“, реализирани през годините…

 

КАТАЛОГ – 25 години „Изкуство в действие“