1990-1992

„Мост – 92.“, изложба /УКИ, София, 1992 г./
„Затворени пространства“, изложба /галерия „Леседра“, София, 1992 г./
„Мотото“, изложба /галерия „Леседра“, София, 1991 г./
„Непознати култури“, изложба /Питсбърг, САЩ, 1991 г./
„Светлинен кладенец“, пърформънс /зала „България“, София, 1991 г./
„Като по книга“, театрална постановка по И. Кулеков, худ. О. Дворянов, Д. Пейчев, В. Занков /София, 1991 г./

„1 ааа“, хепънинг /София, 1991 г./
„Сътворение“, хепънинг /София, 1991 г./
„Събиране частите на мечката“, акция /Берлин, 1990 г./
„Територия „Н“, изложба /галерия „СИД“, София, 1991 г./
„Галванизация“, изложба /галерия „Шипка“ 6, София, 1991 г./
„Обекти от бъдещи изложби“, акция /Столична библиотека, София, 1991 г./
„Откриване“, изложба /галерия „СИД“, София, 1990 г./