Изкуство в действие е независимо сдружение на автори работещи в различни сфери на изкуството и артпедагогиката.


ЗА НАС | →
 

ИЗЯВИ

Изкуство в действие:

Над ???? изложби

Над ???? участници

Над ???? локации

Над 30 години история

Повече от 700 творчески изяви