31.10.2023

граничНО – ИЗЛОЖБА

06.07.2023

граничНО – 33+33

06.04.2023

граничНО – АРХИВНО

28.03.2023

граничНО – ЛЕКЦИЯ

03.04.2023

ТЕЛЕСНО-ОБРАЗНО

12.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА 2

12.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА – 3. Криза на апокалипсиса

11.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА – 4

11.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА 5

11.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА – 6

11.09.2021

25 Авторски Арт Алтернативи – закриване