Лендарт симпозиум ДЕВЕТАКИ (2006-2012)

Международен ленд-арт симпозиум в село Деветаки (община Ловеч)
(2006-2012)

Организатор: Сдружение „ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ“

– – –

2012 

„Тук е по-добре“, с участници от България, Германия и Украйна, 2012

„Междинен поглед“, инсталация на Иван Ямалиев, 2012

 

 

 

 – – –

2011

„О! Да!, международен ланд арт симпозиум, 2011

 

„Сляпо увлечение, инсталация – Иван Ямалиев, 2011

 

„Клетки“, инсталация – Орлин Дворянов, 2011

 

„Жълтата книга“, инсталация – Орлин Дворянов, 2011

 

„Абстрактно-декоративно“, инсталация – Венцислава Стоянова, 2011

 

 

 

 

   – – –

2010

Колкото повече – толкова повече“, международен ленд арт симпозиум, 2010

„Реминисценции на отминалите редове, интерактивна инсталация Иван Ямалиев, 2010

 

„ООоо“, инсталация и пърформанс Лиляна Дворянова

 – – –

2009

„Деца на природата“, арт симпозиум, 2009

 – – –

2007

„Традиции и модерност“, проект /Деветаки/