СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ
РЕЗИДЕНТСКА ПРОГРАМА
(Село ОЧИН ДОЛ)

„Изкуство в действие“ реализира резидентска програма в сферата на съвременните визуални изкуства на тема „Следва продължение“. Програмата беше насочена към автори, които работят в различни видове и жанрове и проявяват интерес към съвременното изкуство и кураторските проекти. Лекционният модул се проведе в четири отделни виртуални срещи и беше достъпен за всички, които са кандидатстваха за резиденцията. Лектори бяха утвърдените експерти в сферата Орлин Дворянов, Надежда Джакова, Вера Млечевска (България) и Петър Войошевич (Сърбия). 16 селектирани артисти  участваха и присъствено в арт-дейностите (ленд арт, сайт спесифик, инсталационни форми), които се проведоха на открито в живописния Очин дол (близо до гр. Своге) в периода 23 – 29 август 2021 г. Резиденстката програма няма такса участие, а резултатите от нея бяха показани на 1 декември 2021 в столичната галерия КО-ОП. 

Срок за кандидатстване:  1 юли – 1 август 2021
--- удължен до 15 август 2021

Към кого е насочена програмата?

Действащи художници в сферата на визуалните изкуства, които демонстрират интерес към съвременното изкуство и кураторството. 

Кога се проведе резидентската програма?

23 – 29 август 2021 г.

Къде се проведе резидентската програма?

СРОКОВЕ

- Формулярите се приемаха до 15 август 2021 г.

- Селектираните участници бяха уведомени по имейл до 17 август. 

- Потвърждение – одобрените артисти за присъствено участие в Очин дол трябваше да потвърдят участието си в 3-дневен срок от получаването на имейла

 

 

 

Обучители / лектори

Орлин Дворянов

съучредител и председател на сдружение „Изкуство в действие“, действащ художник в областта на съвременното изкуство, организатор на редица проекти. Дългогодишен университетски преподавател. Изследовател в сферата на съвременното изкуство, автор на множество текстове, както и на три книги в областта на концептуалното изкуство

Надежда Джакова

куратор, консултант по съвременно изкуство, завеждащ филиал Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство. Има богат опит като организатор на изложби, партнира в международни проекти.

Вера Млечевска

куратор на групови и самостоятелни изложби, съосновател и член на ИЗКУСТВО - ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ, организатор на хибридни събития, които съчетават кураторски опит с перформативна практика като лекции-пърформанси. Автор на множество текстове, публикувани в специализирани издания в страната и чужбина, гост-лектор в НАТФИЗ.

Петар Войошевич

художник, куратор и организатор на събития в областта на съвременните художествени форми в Сърбия.

Условия свързани с присъственото провеждане на проекта:

- На всеки участник се осигуриха:

1.  Шест нощувки в Младежки Еко център „Очин дол“ за периода 23.08. – 29. 08. 2021 г. 

2. Сертификат за участие.

3. Участие в последваща изложба/представяне в софийска галерия през есента на 2021 г. 

 

- На участниците не се осигуриха:

1. Пътни разходи

2. Храна (допълнително уговаряне…)

3. Материали и инструменти за работа

ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ

е сдружение на автори, работещи в различни сфери на съвременното изкуство и артпедагогиката. Дейността му се състои в организирането на изложби, симпозиуми, уъркшопи, културни обмени и участието му в такива на други организации. Приоритет в програмата му имат творческите изяви с експериментален характер.

 

Организаторите си запазват правото на промени в програмата. 

Заявилите желание за участие приемат решението за селекцията за окончателно.

Резидентската програма се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".