„граничНОто поле на мениджмънта във визуалните изкуства“

резидентска програма
(село Oчин дол)

Интердисциплинарен обмен на специалисти от различни поприща на културната среда по теми, свързани с популяризирането и менажирането на художествени изяви и продукти в широката културна среда на страната.

В рамките на резиденцията се осъществиха 5 лекционни и дискусионни блокове, свързани с въпроси касаещи артмениджмънта, популяризирането и менажирането на изложби и художественотворчески изяви в културното пространство. Тези модули се проведоха в 5 отделни виртуални срещи и бяха достъпни за всички, които искаха да се включат онлайн. Представени бяха различни гледни точки от изявени специалисти в сферата на артмениджмънта – Надежда Джакова, Маргарита Доровска, Мартина Стефанова, Емилия Константинова и Галин Попов. В края на всяка среща се проведе кратък дебат, в който лекторите ще отговаряха на зададени от участници и публика въпроси. Резиденцията имаше и присъствена форма, която се проведе в село Очин дол и беше достъпна за членовете на сдружение „Изкуство в  действие“. 

 

Лектори:

Надежда Джакова

арт мениджър, консултант по съвременно изкуство, завеждащ филиал Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (София).

Маргарита Доровска

арт мениджър, културолог и куратор на съвременно изкуство, директор на Музея на хумора и сатирата (Габрово).

Мартина Стефанова

незавизим продуцент, културен мениджър, куратор и критик, директор на фондация „ДОМА арт“. Съосновател, продуцент и организатор на проекта за арт квартал на София „КвАРТал“

Емилия Константинова

арт мениджър, преподавател по културни индустрии,  предприемачество и артмениджмънт в АМТИИ (Пловдив)

Галин
Попов

културен мениджър и съосновател на пространството за култура и изкуство „ТАМ“ (Велико Търново)

ИЗЛОЖБА, ПРОЖЕКЦИИ И ПЪРФОРМАНС
“архивНО“

POP UP ИЗЛОЖБА
“33+33“

ОТВОРЕНА ЛЕКЦИЯ
със студенти

ГРУПОВА КУРАТОРСКА ИЗЛОЖБА
“граничНО“

"Резидентската програма е част от проекта "граничНО", който е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“