“Да разговаряме…”, артфорум /Ловеч/
“Бетон и пясък”, международен обмен в рамките на фестивала “АРТ ХЕРО” /Аркутино/
“Изкуство на промяната”, международен младежки обмен /Берлин/