Вижте ГАЛЕРИЯ СНИМКИ от 1999 г.     go icon 2

 

„В края на краищата“, проект /София/
Изложба в „Българския културен център“ /Берлин/
Театрална група от Гьотеборг, Швеция, гостува на „Изкуство в Действие“ /София/
„Съкровище“ III – Международен младежки обмен /Рабенщайн, Германия/

„2ааа“, проект /1999 – 2000 – 2001/:
–– „2ааа“ (Две хиляди а) е широкомащабен проект реализиран в периода 1999 – 2001 г. от групата „Y поколение“. Членовете на групата използват своя уникален шанс да живеят в граничната точка между две хилядолетия и да направят своите първи професионални стъпки в самото начало на новото хилядолетие.
––- Основни участници: Антонина Недялкова, Веселина Хараланова, Добрин Атанасов, Ефросина Пенева, Иван Русев, Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Майа Антова, Росен Николов, Стела Инчовска.
––- Гости: Веселин Митев, Венелин Шурелов, Даниел Ников, Диана Бонева, Ирина Василева, Лиляна Дворянова, Любен Кулелиев, Светослав Станчев, Севда Троева.
––- През 1999 г. са реализирани следните изяви:
„Автобиография“, изложба /ХГ „Илия Бешков“, Плевен/
„Друго минало или друго бъдеще“, изложба /Дом на хумора и сатирата, Габрово/
„Време, пространство, трансформация“, изложба /Драматичен театър, Сливен/
„Днес с пари – утре без“, изложба /Издателство „Зограф“, Варна/
„Направление Y“, изложба /Изложбени зали, Велико Търново/