Вижте ГАЛЕРИЯ СНИМКИ от 2000 г.     go icon 2

 

“10 години “ааа”, пърформънс /НДК, София/

“2ааа”, проект /1999 – 2000 – 2001/:
—— “2ааа” (Две хиляди а) е широкомащабен проект реализиран в периода 1999 – 2001 г. от групата “Y поколение”. Членовете на групата използват своя уникален шанс да живеят в граничната точка между две хилядолетия и да направят своите първи професионални стъпки в самото начало на новото хилядолетие.
——- Основни участници: Антонина Недялкова, Веселина Хараланова, Добрин Атанасов, Ефросина Пенева, Иван Русев, Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Майа Антова, Росен Николов, Стела Инчовска.
——- Гости: Веселин Митев, Венелин Шурелов, Даниел Ников, Диана Бонева, Ирина Василева, Лиляна Дворянова, Любен Кулелиев, Светослав Станчев, Севда Троева.
——- През 2000 г. са реализирани следните изяви:
“Трети март”, акция – интернет /финал на акцията – паметникът пред НДК, София/
“Точното място”, акция /финал на акцията – галерия на СБХ “Шипка” 6, София/
“Собствено звучене”, изложба и акция /читалище “ФАР”, Бургас/
Текуща дискусия за съвременното изкуство 1 /София/