Вижте ГАЛЕРИЯ СНИМКИ от 2001 г.     go icon 2

 

„Art in Action“, изложба /галерия „Арсенал“, Познан, Полша/:
––Изложбата представя основно младите автори от „Изкуство в действие“, изявяващи се в областта на инсталацията и пърформънса. Освен работите на участниците, в рамките на изложбата са включени презентация на центъра за медийни изкуства „Interspace“, както и представяне на видеоарт творби на други автори, работещи със сдружението. Също така на живо са представени пърформънсите: Трасформация“ и „Скокът“. Целта е да се покаже младото българско изкуство във възможно най-широк план.
––Участници: Добрин Атанасов, Калин Плугчиев, Лиляна Дворянова, Майа Антова, Мая Жалова, Орлин Дворянов.

„Море без вода“, международен младежки обмен /Готсдорф, Германия/
„В края на краищата“, изложба /център за съвременно изкуство „АТА“, София/

„2ааа“, проект /1999 – 2000 – 2001/:
–– „2ааа“ (Две хиляди а) е широкомащабен проект реализиран в периода 1999 – 2001 г. от групата „Y поколение“. Членовете на групата използват своя уникален шанс да живеят в граничната точка между две хилядолетия и да направят своите първи професионални стъпки в самото начало на новото хилядолетие.
––- Основни участници: Антонина Недялкова, Веселина Хараланова, Добрин Атанасов, Ефросина Пенева, Иван Русев, Калин Плугчиев, Люба Димитрова, Майа Антова, Росен Николов, Стела Инчовска.
––- Гости: Веселин Митев, Венелин Шурелов, Даниел Ников, Диана Бонева, Ирина Василева, Лиляна Дворянова, Любен Кулелиев, Светослав Станчев, Севда Троева.
––- През 2001 г. са реализирани следните изяви:
Текуща дискусия за съвременното изкуство 2 /София/
„Дарение“, изложба и акция /галерия „XXL“, София/
„Ние не желаем“, акция /галерия на СБХ „Шипка“ 6, София/
„Коридорът – гледна точка“, изложба /американски университет в България, Благоевград/
„1/3“, изложба /СГХГ, София/