Раз-Лично

Сдружение „ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ“не_74802723_537282943720289_5884772032142376960_o
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ 

канят на

Раз-Лично 

Изложба на сдружение „Изкуство в действие“
Куратори – Орлин Дворянов и Красимира Дренска

19 ноември – 22 декември 2019 г.
Откриване: 19 ноември, вторник, 18.00 ч.
галерийното пространство при Триъгълната кула на Сердика
(бул. „Княгиня Мария Луиза“ 16)

 

РазЛично“ представлява съвместна временна експозиция на 15 съвременни български автори. Сред произведенията фигурират: артинсталации, фотографии, дигитални принтове, видеа. Изложбата е вещественият отговор на въпросите, които художниците си задават, работейки по проекта „РазЛично“. От една страна са питанията около темата „Там където сме еднакви“. От друга, са отговорите на контравъпроси в сферата „Там където сме различни“.
Сред конкретните търсения са: Как възниква необходимостта от различие? Какво означава да си различен? Индивидуално интелектуално усилие и опит за преодоляване на съществуващи ограничения ли е стремежът към различност? Толерантно ли е обществото към тези, които се стремят да бъдат „различни“ или просто се различават от други поради напълно естествени причини?
В изложбата участват: Венцислава Стоянова, Виолета Апостолова, Димитрина Богданова, Добрин Атанасов, Елисавета Въчева, Ефросина Стойчева, Красимира Дренска, Лиляна Дворянова, Майа Антова – Майото, Марина Александрова, Марина Стоянова, Орлин Дворянов, Цвета Петрова, Юлия Лазаркова, Явор Гранчаров.
Изложбата е по идея на сдружение „Изкуство в действие“, а обединяващият елемент между участниците – връзката им с катедра „Визуални изкуства“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
не_76916546_540244853424098_394684705405927424_o
КОНЦЕПЦИЯ

ТАМ КЪДЕТО СМЕ ЕДНАКВИ
В съвременната ситуация множество хора се стремят да живеят според моделите предлагани от масовата култура. Това води до уеднаквяване на външния вид, нагласите, поведенията, целите и в крайна сметка до формиране на едно консумативно общество. Стандартизирането на ежедневието е желано от повечето хора, тъй като резките промени и свързаните с тях нови и неочаквани обстоятелства им създават чувство за несигурност.
Членовете на малките общности свързвани със субкултурата, се обединяват според специфичните си интереси и принципи. Желанието да се разграничат от т.нар. „средно статистически жители“ на големия град води до приемане на конкретни формални белези за различност. Но в рамките на групата избраното различие се налага като характерен белег за съпричастие към нейните идеи и се превръща в средство за уеднаквяване на участниците.
ТАМ КЪДЕТО СМЕ РАЗЛИЧНИ
Мястото където са експонирани останките на „Триъгълната кула“, днес е активен център, основна пресечна точка на град София. Известно е, че там се намират и функционират, в непосредствена близост един до друг, храмовете на три религии – свидетелство за религиозна толерантност. Пак там се пресичат основни пътнотранспортни артерии, издигат се сгради на държавни институции, търговски и културни центрове, хотели и кафе сладкарници. Това е мястото в града с най-динамично ежедневие. През него постоянно преминават различни хора – жители на града, туристи, чужденци. Всеки от тях има лични интереси и цели, очаквания и намерения, стремежи, грижи и радости.
ВЪПРОСИТЕ
Как възниква необходимостта от различие? Какво означава да си различен? Индивидуално интелектуално усилие и опит за преодоляване на съществуващи ограничения ли е стремежът към различност? Толерантно ли е обществото към тези, които се стремят да бъдат „различни“ или просто се различават от други поради напълно естествени причини?
Това са въпросите, на които авторите участващи в изложбата „Раз-лично“ биха искали да дадат своите различни отговори чрез изкуството си.

Прочетете повече за изложбата – в студия от Орлин Дворянов ТУК
Повече снимки от събитието ТУК