Автори

 

Орлин Дворянов ОРЛИН ДВОРЯНОВ 
Роден 1951 г. в София. Живее и работи в София.

2013 Професор по Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
2003 Доктор по Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1976 – 1981 Стенопис, НХА „Н. Павлович“, София
 –-
Съучредител и председател на сдружение „Изкуство в действие“. Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Артистични изяви в България, Германия, Франция, САЩ, Полша, Унгария, Турция, и Румъния. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина.  Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и НБУ.
За контакт: art_in_action@mail.bg
 Добрин Пейчев
ДОБРИН ПЕЙЧЕВ
Роден 1951 г. в София. Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1990 Специализация „Визуални изкуства“, Париж, Франция
1977 – 1980 Доктор на изкуствата, Будапеща, Унгария
1971 – 1977 Художестжена академия, Будапеща, Унгария
1965 – 1969 Художествена гимназия, София
Съучредител на сдружение „Изкуство в действие“. Работи в областта на съвременното изкуство. Има артистични изяви в България, Австрия, Франция, Швеция и Унгария. Независим експерт към Национална агенция за оценяване и акредитация на висшите училища в България.
Любомир Велев
ЛЮБОМИР ВЕЛЕВ
Роден 1960 г. в София. Живее и работи в София.

Работи в областта на експерименталната, електронната и компютърна музика. Заместник председател на сдружение „Изкуство в действие“. Съосновател на редица музикални формации сред които „ЛюТоЕд“, „Дилема“, „СЛАВ“ и др.
Съосновател на „ДИЛЕМА“ студио и музикалното издателство „DS Music“.
 
За контакт: lvelev@abv.bg
 Николай Иванов
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
Роден 1959 г. в София. Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1981 – 1986 НХА „Н. Павлович“, София
1973 – 1978 Художествена гимназия, София

Работи в областта на съвременното изкуство и експерименталната музика. Основател на група „ОМ“. Има артистични изяви в България, Франция, Чехия, Испания Унгария и др. 
 
За контакт: nikoart@omega.bg
 Антония Дуенде
АНТОНИЯ ДУЕНДЕ
Родена 1958 г. в София. Живее и работи в Берлин, Германия.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1991 – 1996 Следдипломна квалификация във Висшия институт по изкуства, Берлин, Германия
1988 – 1991 Аспирантура СУ „Св. Климент Охридски“ в катедра „Естетическо възпитание“, София
1979 – 1984 НХА „Н. Павлович“, София
Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Полша и Тайланд. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. От 2003 г. е хоноруван преподавател в Университета по изкуства – Берлин, в специалност “Изкуство в контекст”.
 
За контакт: antoniaduende@hotmail.com
 Майа Антова
МАЙА АНТОВА – МАЙОТО
Родена 1973 г. в София. Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2005 – 2006 Магистратура „Семиотика на изкуството“, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1995 – 2000 Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1989 – 1992 Телекомуникации, София
Работи в областта на пърформанса и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Белгия, Полша, Испания и Румъния. Понастоящем е секретар на “Изкуство в действие”.
 
За контакт: mamayoto@abv.bg
 Стела Инчовска
СТЕЛА ИНЧОВСКА
Родена 1977 г., Враца. Живее и работи в Дрезден, Германия.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2002 – 2007 „Социална работа и социална педагогика“, Висше училище за Социална работа и педагогика, Дрезден, Германия
1996 – 2000 Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. Има артистични изяви в България, Германия, Чехия и Полша.
За контакт: stella_intchovska@web.de 
 Kалин Плугчиев - Пилето
KАЛИН ПЛУГЧИЕВ – ПИЛЕТО
Роден 1973 г., Търговище. Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1995 – 1999 Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1994 – 1995 Частна художествена академия „Жул Паскин“, София
1986 – 1991 Паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство, Търговище
Работи в областта на съвременното изкуство. Изявите са му в областта на концептуалната живопис, инсталацията, пърформанса, акцията.  Има артистични изяви в България, Германия, Полша и Румъния.
За контакт: k_pileto@abv.bg
 Лиляна Дворянова
ЛИЛЯНА ДВОРЯНОВА
Родена 1978 г. в София.Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2002 – 2003 Графичен дизайн – НБУ, София
1997 – 2002 Специалност „Философия“, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1992 – 1997 Средно специализирано училище по изобразителни изкуства „Елисавета Багряна“, София
Работи в областта на съвременното изкуство. Има артистични изяви в България, Германия, Франция, Полша и Турция. Понастоящем е графичен дизайнер в списание „Родители“.
 За контакт: dvorianova@yahoo.com
 Мая Жалова
МАЯ ЖАЛОВА-КАНВАР
Родена 1979 г. в София. Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2011 · kalashree · Bharata Natyam · New Delhi, India
1997 – 2002 Културология, СУ „Св. Климент Охридски“, София
Работи в областта на пърформанса и танцовия театър. Има артистични изяви в България, Германия, Белгия, Франция, Полша, Турция и Румъния. Автор е на две поетични книги. Носител на наградата за дебютна стихосбирка на ХVV Национален студентски литературен конкурс „Шумен 2000“, както и почетна грамота от Третия национален конкурс за млади поетеси на името на Дора Габе.
За контакт: m.jalova@mod.bg
Люба Димитрова Абрамович
ЛЮБА ДИМИТРОВА АБРАМОВИЧ
Родена 1976 г. в Плевен. Живее и работи в Чикаго, САЩ.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2001 – 2004 „Aмериканска предучилищна педагогика“ и „Aртмениджмънт“, Чикагски университет, САЩ
1995 – 2000 Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия и САЩ. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина.
За контакт: lju_11@hotmail.com
МОНИКА МИХАЙЛОВА
МОНИКА МИХАЙЛОВА
Родена 1984 г. в София. Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2013 Доктор по Методика на обучението по изобразително изкуство, СУ „Св. Климент Охридски”
2007 – 2008 Магистратура „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство”, СУ „Св. Климент Охридски”
2003 – 2007 „Педагогика на обучението по изобразителното изкуство”, СУ „Св. Климент Охридски”
1998 – 2003 Средно специално художествено училище за изящни изкуства „ак. Илия Петров”– гр. София, специалност „Живопис”

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Испания, Италия, Румъния, Полша. Координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина.
 
За контакт: de_monik@mail.bg
Иван Ямалиев
ИВАН ЯМАЛИЕВ
Роден 1978 г., Ямбол. Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2004 – 2005 Магистратура по програма „Семиотика“, специалност „Педагогика на изкуството“, СУ „Св. Климент Охридски“, София
2003 – 2004 Магистратура по програма „Виртуална култура“, специалност „Философия“, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1999 – 2003 Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1992 – 1997 Паралелка с разширено обучение по изобразително изкуство, ПГ „Васил Левски“, Ямбол
Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия и Румъния. В периода 2001 – 2005 г. е автор и участник в редица пърформанси реализирани по програмите на „Изкуство в действие“. 
 За контакт: i.dnes@abv.bg
Георги Ямалиев
ГЕОРГИ ЯМАЛИЕВ
Роден 1978 г. в Ямбол. Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1999 – 2003 Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1992 – 1997 Паралелка с разширено обучение по изобразително изкуство, ПГ „Васил Левски“, Ямбол

Работи в областта на арт фотографията, съвременното изкуство и артпедагогиката. В периода 2001 – 2005 г. е участник в редица изяви реализирани по програмите на „Изкуство в действие“.

 
За контакт: g_iamaliev@abv.bg
 V.St_snimka_sait

ВЕНЦИСЛАВА СТОЯНОВА
Родена 1986 г. в София. Живее и работи в София.

ОБРАЗОВАНИЕ:
2015 Доктор по методика на обучението по изобразително изкуство, СУ „Св. Климент Охридски”
2009 – 2010 Магистратура „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“, СУ „Св. Климент Охридски”
2005 – 2009 „Изобразително изкуство“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
2001 – 2005 Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука” – София

Работи в областта на визуалните изкуства, декоративно-абстрактните инсталационни форми и артпедагогиката. Организира и координира редица артистични проекти, фестивали, изложби и др. Има авторски изяви в изложби, семинари и младежки проекти в България, Германия, Австрия, Унгария, Испания, Италия и Румъния. Докторант в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

За контакт: stoyanova.ventsislava@gmail.com

Untitled-1

БОЯН БАХРИН
Роден 1991 г., София. Живее и работи в София.


ОБРАЗОВАНИЕ:
2010-2015 „Изобразително искуство“, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
2005-2010 „Изобразително изкуство“ , 105 СОУ „Атанас Далчев“

Работи в областта на съвременното искуство, артпедагогиката. Има изяви и редица изложби, стажански програми и младежки обмени в България, Германия, Италия, Румъния. Магистър „Рекламен дизайн“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

За контакт: boyanbahrin@gmail.com

Добрин Атанасов
ДОБРИН АТАНАСОВ
Роден 1978 г. в Габрово. Живее и работи в София.

ОБРАЗОВАНИЕ:
1997 – 2002 Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1992 – 1997 Дърворезба, СХУ за ПИ, Трявна

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Чехия, Полша и Естония. Организатор и координатор на редица младежки и авторски проекти в страната и чужбина. Съучредител на център за неформално образование и културна дейност Алос през 2003 г. Понастоящем е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

За контакт:dobri_a@abv.bg
 Любен Кулелиев
ЛЮБЕН КУЛЕЛИЕВ
Дата на раждане: 1981 г.в София. Живее и работи в София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2000 – 2005 Педагогика на изкуството, СУ „Св. Климент Охридски“, София
1995 – 2000 Металопластика, СХУ за ПИ, София

Работи в областта на съвременното изкуство и артпедагогиката. Има артистични изяви в България, Германия, Естония, Чехия и Румъния. Организатор и координатор на редица младежки проекти в страната и чужбина. Съучредител на център за неформално образование и културна дейност Алос през 2003 г.

 
За контакт: liomy@abv.bg
Десислава Цонева - Чума
 

ДЕСИСЛАВА ЦОНЕВА – ЧУМА
Дата на раждане: 1980 г.в Габрово. Живее и работи в Дрезден, Германия.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1999 – 2005 „Филмова и телевизионна режисура“ – Югозападен университет „Неофит Рлски“, Благоевград
1994 – 1999 „Английски и испански език и мениджмънт“ – Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново
Работи в областта на пърформанса, киното и театъра. Има артистични изяви в България, Германия, Белгия, Норвегия и Румъния. В периода август 2004 г. – август 2005 г. е доброволец в Offener Kunstverein e.V., Потсдам, Германия от името на сдружение „Изкуство в действие“. Автор и участник е в редица филми и проекти в областта на съвременното изкуство.
 
За контакт: chummabg@gmail.com