ИНСТАЛАЦИИ
19.11.2019

Раз-Лично

11.05.2022

8 МЕСЕЦА

11.05.2022

НИШКИ В БЯЛО, НИШКИ В ЧЕРВЕНО

10.05.2022

ОБЕМИ ПО ТРОЯНСКИ

10.05.2022

Авторска инсталация – ФОРМА 2021

10.05.2022

ИНТЕРВЕНЦИЯ

10.05.2022

НЯКОИ ГО ПРЕДПОЧИТАТ АНАЛОГОВО

10.05.2022

НЕПРИКОСНОВЕН

10.05.2022

ТИШИНАТА НА ТЕМИДА

10.05.2022

РЪЧНО РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ II

10.05.2022

РОДОСЛОВНО ДЪРВО

10.05.2022

РЪЧНО РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ

10.05.2022

ОРНАМЕНТИ

09.05.2022

СВЕТЛИНА В МРАКА

05.10.2019

Полето на желанията

03.12.2018

Хроника на дните

11.09.2021

Скок във времето

12.09.2021

Социална трагедия – закономерност или предопределеност

12.09.2021

Next – Next – Next

12.09.2021

Хванати на въдицата

11.09.2021

За клетките, книгите и пътищата

11.09.2021

Инсталации

11.09.2021

Невротичен сън

11.09.2021

Актуална визуалност

11.09.2021

Илюзии, бутафории, лабиринти