06.04.2023

граничНО – АРХИВНО

03.04.2023

ТЕЛЕСНО-ОБРАЗНО

01.12.2019

Казвам и премълчавам II

26.04.2019

Казвам и премълчавам

11.05.2022

8 МЕСЕЦА

11.05.2019

Категория 69

12.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА 2

12.09.2021

Паралел между личното и различното

12.09.2021

Светлина! Повече светлина!

12.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА – 3. Криза на апокалипсиса

12.09.2021

Авторски пърформънси

12.09.2021

Отстранена виталност

12.09.2021

Шизоидна курва

12.09.2021

Всъщности

12.09.2021

„Апория на близостта“ и „Allegro Piu non troppo“

11.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА – 4

11.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА 5

11.09.2021

МАЛЪК СЕЗОН 2014

11.09.2021

Следи на времето

11.09.2021

Механизми на властта

11.09.2021

ШАХ С ПЕШКАТА – 6

11.09.2021

25 години „Изкуство в действие“ – НЕ СТИГАТ

11.09.2021

Постмодерно пътуване във виртуалното

11.09.2021

Де-тер-мистично, нечетивен код

11.09.2021

Musik in Klotzscher Gärten

11.09.2021

ПЪРФОРМАНС ВЕЧЕР – 25 Авторски Арт Алтернативи

11.09.2021

SOFIA UNDERGROUND Performance Art Festival 2017

12.09.2011

Глобалните проблеми – една bg гледна точка

29.04.2022

Allegro piu non troppo -1