parallax background

Автори

официални и почетни членове на сдружение "Изкуство в действие": визуални артисти, музиканти, танцьори, фотографи, дизайнери, куратори, теоретици, артпедагози....

 

Почетни членове на сдружение "Изкуство в действие"

СВЕТОСЛАВ БИТРАКОВ

/музикант/