parallax background

Автори

редовни и почетни членове на сдружение "Изкуство в действие": визуални артисти, музиканти, танцьори, фотографи, дизайнери, куратори, теоретици, артпедагози....

 

Почетни членове на сдружение "Изкуство в действие"