“Те не искат да разговарят…”, пърформънс в рамките на фестивала “ЗОНА ИЗТОЧНА ЕВРОПА” /Тимишуара, Румъния/
“Между небето и земята”, международен младежки обмен /Изник, Турция/
“Забрана – жертва – правосъдие – свобода”, международен младежки обмен /Рьони, Франция/
“Всички интерпретации са легитимни”, пърформънс /София/
“Паралел между седем култури 1996 – 1997”, проект /награден на Национален конкурс за младежки проекти, 1996 г./
“Посоки”, художествена акция /Варна/
“Космогонии – храмове”, проект /София, с. Реселец, с. Ковачевица, гр. Банкя/
“Космогонии – храмове”, фото пърформанс, ръководител О. Дворянов, съорганизатор Ния Пушкарова /Банкя/